Publications

ARTICLES

Also available as a Quarto web page

BOOK CHAPTERS

DISSERTATIONS

  • Doctoral Thesis | Çınar, N. (2015) Tüketici tarafından üretilen reklamlarda kaynak etkisi üzerine bir değerlendirme(An evaluation of source effecrs in consumer generated ads), Anadolu University, Social Sciences Institute, Department of Advertising and Public Relations
  • Masters Thesis | Çınar, N. (2009) Reklamda kullanışan görsel metaforların reklamın beğenilirliği üzerindeki etkisi(The effect of the visual metaphors on the likeability of an ad), Anadolu University, Social Sciences Institute, Department of Advertising and Public Relations