Publication

ARTICLES

 • Çınar, N. (2018)An evaluation of source effects in consumer generated ads Communication & Society 31 (1), 147-167 Download

 • Çınar, N (2016)Understanding the Motives for Joining Ethnic Online Communities A Study of Turks in Norway Journal of Yasar University 11(42), 67-76 Download

 • Çınar, N. & Uztuğ, F. (2015)Tüketicilerin yaşadıkları olumsuz satın alma deneyimlerine tepkileri: intikam mı, misilleme mi? Consumer reactions to negative purchase experiences: revenge or retaliation (in Turkish) E-Gifder 3(2), 40-56 Download

BOOK CHAPTERS

 • (upcoming) Çınar, N. The rise of consumer generated content and its transformative effect on the future of advertising In M. Filimowicz & V. Tzankova (Eds.), Reimagining communication (volume 4: Mediation). New York: Routledge

 • (upcoming) Özbaş, Z. & Çınar, N. Reklam araştırmalarında sosyal ağ analizi (Social network analysis in advertising research) In Şener, G. & Yıldız, S. (Eds.), “”

 • Çınar, N. (2017) Yeni medya ortamında reklamcılığın dönüşümü (Transformation of advertising in new media environment) In Yazıcı, M. & Çınar, N. (eds), Reklam Kampanya Analizi Eskişehir: Anodolu Üniversitesi Açıköğretim Yayını.

 • Çınar, N. (2015) Reklamda yaratıcılık ve yazarlık (Creativity and copy writing in adverising) In R. A., Yılmaz (Ed), Reklam Kampanya Analizi Eskişehir: Anodolu Üniversitesi Açıköğretim Yayını.

 • Uztuğ, F. & Çınar, N. (2013) Kurumsal iletişim fonksiyonu (Corporate communication) In Ürper, Y. & Besler, S. (Eds.), Reklam Kampanya Analizi Eskişehir: Anodolu Üniversitesi Açıköğretim Yayını.

DISSERTATIONS

 • Doctoral Thesis | Çınar, N. (2015) Tüketici tarafından üretilen reklamlarda kaynak etkisi üzerine bir değerlendirme(An evaluation of source effecrs in consumer generated ads), Anadolu University, Social Sciences Institute, Department of Advertising and Public Relations

  Download

 • Masters Thesis | Çınar, N. (2009) Reklamda kullanışan görsel metaforların reklamın beğenilirliği üzerindeki etkisi(The effect of the visual metaphors on the likeability of an ad), Anadolu University, Social Sciences Institute, Department of Advertising and Public Relations

  Download